Ημιταφ 135° με πώμα καθαρισμού
Διαστάσεις
Εσωτερικές διαστάσεις (mm) 100 125 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500
Εξωτερικές διαστάσεις (mm) 150 180 200 230 250 300 300 350 400 450 500 550
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πάχος 0.4mm AISI 304 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα
0.6mm Γαλβανιζέ λαμαρίνα
Υλικό αποστατών 0.4 AISI 304 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα με κανάλι για αεροστεγή ένωση με χρήση σιλικόνης
Μήκη παραγωγής Κατασκετάζονται σε μήκος 3m – 2m – 1m.
Το πραγματικό μήκος των αεραγωγών είναι κατά 50mm μικρότερο ανά τεμάχιο όταν συνδέονται μεταξύ τους.
Θερμοκρασία λειτουργίας 400°C
Μέγιστη θερμοκρασία 750°C
Υλικό μόνωσης Ορυκτοβάμβακας υψηλής πυκνότητας.
Πεδίο εφαρμογής Οι μονωμένοι αεραγωγοί διπλού τοιχώματος και τα εξαρτήματα τους χρησιμοποιούνται για την απαγωγή των καυσαερίων και οξειδωτικών ή χημικών αερίων σε συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού.
Τρόπος σύνδεσης Τοποθετήστε το αρσενικό μέρος προς τα επάνω όπως η ροή των καυσαερίων.
Χρήση ενός απλού στηρίγματος σε κάθε 2 μέτρα και ενός ενισχυμένου στηρίγματος ή μιας τρίγωνης βάσης στην βάση του αεραγωγού πάνω από το ταφ με το πώμα καθαρισμού.
Εξαρτήματα αεραγωγών ελικοειδούς ραφής (μονωμένα)

Ταφ 90° με πώμα καθαρισμού

Ημιταφ 135° με πώμα καθαρισμού

Ηχοπαγίδα

Γωνία 90°

Ημιγωνία 45°

Συστολή

Θυρίδα αιθάλης – θερμόμετρου