Περιστρεφόμενη γωνία
Διαστάσεις
Διάμετρος 150 180 200 250 300
Περισσότερες ειδικές κατασκευές

Περιστρεφόμενη γωνία

Υ-Παντελόνι

Στόμιο παροχής αέρα