Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής & εξαρτήματα μονού τοιχώματος
Σταυρός 135°
Σταυρός 90°
Ημιταφ συστολικό 135° με πώμα καθαρισμού
Ταφ συστολικό 90° με πώμα καθαρισμού
Ημιταφ 135° με πώμα καθαρισμού
Ταφ 90° με πώμα καθαρισμού
Ημιγωνία 45°
Γωνία 90°
Συστολή
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής
Διαστάσεις
Διαστάσεις (mm)100125150180200230250300350400450500550
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πάχος0.4mm AISI 304 Ανοξείδωτα αντιμαγνητική λαμαρίνα
0.6mm Γαλβανιζέ λαμαρία
Μήκη παραγωγήςΚατασκευάζονται σε μήκος 3m - 2m -1m.
Το πραγματικό μήκος των αεραγωγών είναι κατά 50mm μικρότερο ανά τεμάχιο όταν συνδέονται μεταξύ τους
Θερμοκρασία λειτουργίας

400°C Για τους ανοξείδωτους αεραγωγούς
200°C Για τους γαλβανιζέ αεραγωγούς

Μέγιστη θερμοκρασία750°C Για τους ανοξείδωτους αεραγωγούς
200°C Για τους γαλβανιζέ αεραγωγούς
Πεδίο εφαρμογής-Οι ανοξείδωτοι αεραγωγοί μονού τοιχώματος και τα εξαρτήματα τους χρησιμοποιούνται για την απαγωγή των καυσαερίων και οξειδωτικών ή χημικών αερίων.
-Οι γαλβανιζέ αεραγωγοί χρησιμοποιούνται για κανάλια εξαερισμού σε συστήματα απαγωγής αερίων, σκόνης, πριονιδίου και οσμών.
Τρόπος σύνδεσης-Για τους ανοξείδωτους αεραγωγούς τοποθετήστε το θηλυκό μέρος προς τα επάνω και η εγκατάσταση των σωλήνων υδροροής για να συγκεντρώνονται. Οι υγροποιήσεις στο κάτω μέρος στο πώμα καθαρισμού. Επίσης το καπέλο πρέπει να ζητείται στην παραγγελία σας αρσενικό.
-Για τους γαλβανιζέ αεραγωγούς το αρσενικό μέρος προς τα επάνω μαζί με τη ροή των αερίων. Χρήση ενός απλού στηρίγματος κάθε 2 μέτρα και ενός ενισχυμένου στηρίγματος καμινάδας πάνω από το ταφ με το πώμα καθαρισμού.