Βιομηχανία ειδών εξαερισμού - Κλιματισμού και απαγωγής καυσαερίων

Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής & εξαρτήματα μονού τοιχώματος
Σταυρός 135°
Σταυρός 90°
Ημιταφ συστολικό 135° με πώμα καθαρισμού
Ταφ συστολικό 90° με πώμα καθαρισμού
Ημιταφ 135° με πώμα καθαρισμού
Ταφ 90° με πώμα καθαρισμού
Ημιγωνία 45°
Γωνία 90°
Συστολή
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής
Διαστάσεις
Διαστάσεις (mm) 100 125 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πάχος 0.4mm AISI 304 Ανοξείδωτα αντιμαγνητική λαμαρίνα
0.6mm Γαλβανιζέ λαμαρία
Μήκη παραγωγής Κατασκευάζονται σε μήκος 3m - 2m -1m.
Το πραγματικό μήκος των αεραγωγών είναι κατά 50mm μικρότερο ανά τεμάχιο όταν συνδέονται μεταξύ τους
Θερμοκρασία λειτουργίας

400°C Για τους ανοξείδωτους αεραγωγούς
200°C Για τους γαλβανιζέ αεραγωγούς

Μέγιστη θερμοκρασία 750°C Για τους ανοξείδωτους αεραγωγούς
200°C Για τους γαλβανιζέ αεραγωγούς
Πεδίο εφαρμογής -Οι ανοξείδωτοι αεραγωγοί μονού τοιχώματος και τα εξαρτήματα τους χρησιμοποιούνται για την απαγωγή των καυσαερίων και οξειδωτικών ή χημικών αερίων.
-Οι γαλβανιζέ αεραγωγοί χρησιμοποιούνται για κανάλια εξαερισμού σε συστήματα απαγωγής αερίων, σκόνης, πριονιδίου και οσμών.
Τρόπος σύνδεσης -Για τους ανοξείδωτους αεραγωγούς τοποθετήστε το θηλυκό μέρος προς τα επάνω και η εγκατάσταση των σωλήνων υδροροής για να συγκεντρώνονται. Οι υγροποιήσεις στο κάτω μέρος στο πώμα καθαρισμού. Επίσης το καπέλο πρέπει να ζητείται στην παραγγελία σας αρσενικό.
-Για τους γαλβανιζέ αεραγωγούς το αρσενικό μέρος προς τα επάνω μαζί με τη ροή των αερίων. Χρήση ενός απλού στηρίγματος κάθε 2 μέτρα και ενός ενισχυμένου στηρίγματος καμινάδας πάνω από το ταφ με το πώμα καθαρισμού.