Υ-Παντελόνι
Περιστρεφόμενη γωνία
Στόμιο παροχής αέρα