Υ-Παντελόνι
Διαστάσεις
Διάμετρος 100-80-80 100-100-100 125-100-100 125-125-125
Περισσότερες ειδικές κατασκευές

Υ-Παντελόνι

Περιστρεφόμενη γωνία

Στόμιο παροχής αέρα