Περιστρεφόμενη γωνία
Διαστάσεις
Διάμετρος 150 180 200 250 300
Περισσότερες ειδικές κατασκευές

Στόμιο παροχής αέρα

Υ-Παντελόνι

Περιστρεφόμενη γωνία