Περιστρεφόμενη γωνία
Διαστάσεις
Διάμετρος 150 180 200 250 300
Περισσότερες ειδικές κατασκευές

Υ-Παντελόνι

Περιστρεφόμενη γωνία

Στόμιο παροχής αέρα