Ροζέτα
Διάφραγμα αεραγωγών – Ντάμπερ
Ψαλίδι διαμόρφωσης
Ορυκτοβάμβακας
Κεραμοβάμβακας
Ταινία αλουμινίου
Σιλικόνη
Μούφα
Κουτιά
Πλενουμ – Στρογγυλοτετράγωνα
Πέρασμα στέγης
Ψηφιακός θερμοστάτης
Καπνοσυλλέκτης
Μοτέρ
Εναλλακτής 0.70m
Εναλλακτής 1m