Βιομηχανία ειδών εξαερισμού - Κλιματισμού και απαγωγής καυσαερίων

Καπνοδόχοι λείας επιφάνειας με αυτογενή συγκόλληση και εξαρτήματα μονού τοιχώματος
Ημιταφ 135° με πώμα καθαρισμού
Θυρίδα αιθάλης – θερμομέτρου
Τηλεσκοπικός σωλήνας
Συστολή
Ταφ 90° με πώμα καθαρισμού
Ημιγωνία 45° + Γωνία 33°
Γωνία 90°
Προσαρμογή αρσενική – θηλυκή
Καπνοδόχος λείας επιφάνειας
Διαστάσεις
Διαστάσεις (mm) 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πάχος 0.4mm και 0.5mm AISI 304 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα
Μήκη παραγωγής Κατασκευάζονται σε μήκος ενός μέτρου και προσυνδεμένοι σε 2m & 3m.
Το πραγματικό μήκος των καπνοδόχων είναι κατά 60mm μικρότερο ανά τεμάχιο όταν συνδέονται μεταξύ τους.
Θερμοκρασία λειτουργίας 400°C Για τους ανοξείδωτους καπνοδόχους
Μέγιστη θερμοκρασία 1000°C Για τους ανοξείδωτους καπνοδόχους
Πεδίο εφαρμογής Οι καπνοδόχοι μονού τοιχώματος λείας επιφάνειας με αυτογενή συγκόλληση είναι κατασκευασμένοι με βάση τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προδιαγραφές για χρήση στην απαγωγή των καυσαερίων και οξειδωτικών ή χημικών αερίων σε πιεστικούς ή μη πιεστικούς λέβητες και τζάκια με καύσιμο πετρέλαιο, αέριο ή στερεά καύσιμα όπως επίσης και τα εξαρτήματα τους.
Τρόπος σύνδεσης Τοποθετήστε το θηλυκό μέρος προς τα πάνω όπως η ροή των καυσαερίων.
Χρήση ενός απλού στηρίγματος κάθε μέτρο και ενός ενισχυμένου στηρίγματος ή μιας τρίγωνης βάσης στην βάση της καμινάδας πάνω από το ταφ με το πώμα καθαρισμού.