Βιομηχανία ειδών εξαερισμού - Κλιματισμού και απαγωγής καυσαερίων

Καπνοδόχοι λείας επιφάνειας με αυτογενή συγκόλληση και εξαρτήματα διπλού τοιχώματος με μόνωση κεραμοβάμβακα
Τηλεσκοπικός
Θυρίδα αιθάλης – Θερμόμετρου
Ηχοπαγίδα
Συστολή
Ημιταφ 135° με πώμα καθαρισμού
Ταφ 90° με πώμα καθαρισμού
Ημηγωνία 45°
Γωνία 90°
Καπνοδόχος λείας επιφάνειας
Διαστάσεις
Εσωτερικές διαστάσεις (mm) 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350
Εξωτερικές διαστάσεις (mm) 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πάχος 0.4mm και 0.5mm AISI 304 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα
0.5mm AISI 316 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα
Υλικό αποστατών 0.5mm AISI 304 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα
Μήκη παραγωγής Κατασκευάζονται σε μήκος ενός μέτρου και προσυνδεμένοι σε 2m & 3m διαστάσεις μικρότερες του μέτρου κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.
Το πραγματικό μήκος των καπνοδόχων είναι κατά 60mm μικρότερο ανά τεμάχιο όταν συνδέονται μεταξύ τους.
Θερμοκρασία λειτουργίας 400°C
Μέγιστη θερμοκρασία 1000°C
Υλικό μόνωσης Κεραμοβάμβακας υψηλής πυκνότητας.
Πεδίο εφαρμογής Οι μονωμένοι καπνοδόχοι διπλού τοιχώματος λείας επιφάνειας με αυτογενή συγκόλληση είναι κατασκευασμένοι με βάση τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προδιαγραφές για χρήση στην απαγωγή των καυσαερίων και των χημικών ή οξειδωτικών αερίων σε πιεστικούς ή μη πιεστικούς λέβητες και τζάκια με καύσιμο πετρέλαιο, αέριο ή στερεά καύσιμα.
Τρόπος σύνδεσης Τοποθετήστε το αρσενικό μέρος προς τα επάνω όπως η ροή των καυσαερίων.
Χρήση ενός απλού στηρίγματος σε κάθε μέτρο και ενός ενισχυμένου στηρίγματος ή μιας τρίγωνης βάσης στην βάση της καμινάδας πάνω από το ταφ με το πώμα καθαρισμού.